VANHEMPAINTOIMINTA

Johtaminen

Vanhempaintoiminnassa on monenlaisia haasteita, joiden selättämiseen tarvitaan tavoitteellista ja selkeää vanhempaintoiminnan johtamista.

Erilaiset ja muuttuvat haasteet vaikuttavat kaikin tavoin vanhempaintoiminnan johtamiseen - ihmisten, asioiden, tilanteiden ja ilmiöiden johtamiseen.

Toimintaympäristön hallinnassa ketteryys ja reagointikyky ovat tärkeitä, sillä ympäristö muuttuu koko ajan. Kaiken tämän hallinta edellyttää hyvää johtamista, jossa otetaan huomioon sisäinen ja ulkoinen näkökulma.

Hyväksi johtajaksi kuulemma synnytään, mutta sen voi myös oppia. Harva on hyvä johtaja vahingossa, varsinkaan tiukoissa paikoissa tai tilanteissa, joissa tarvitaan esim. tilannehallintaa, hallinnollista osaamista ja henkilöstöjohtamisen taitoja!

Kuntatasoisen vanhempaintoiminnan johtaminen ei onnistu, jos ei ole johtamisen taitoja! Niitä voi kuitenkin oppia. Vanhempaintoiminnan johtaminen onkin oiva paikka oppia johtamista. Ja oppia johtamisesta!

Vanhempaintoiminnassa myös kovasta johtamisen osaamisesta on hyötyä - mitä suuremmat haasteet ja vaikuttavuus, sen suuremmassa roolissa on hyvä johtaminen! 

Vanhempaintoiminnan johtamisen näkökulmasta on tärkeää tunnistaa kaksi keskeistä kysymystä:

 1. Mitä on vanhempaintoiminnan johtaminen?
 2. Miksi on vanhempaintoiminnan johtaminen

Mitä vanhempaintoiminnan johtaminen on teillä? Miten se näkyy toiminnassanne ja miten varmistatte sen kehittymisen?

Miksi vanhempaintoimintaa kannattaa johtaa - mitä voi seurata, jos ei johdeta? Voiko se aiheuttaa vahinkoa?

Lue lisää johtamisesta ja johtajuuden kehittämisestä >

Kehittäminen

Millainen kehittämispäivä toimisi teillä parhaiten? Mikä parhaimmillaan muuttuu?

Tavoitteellisuus

Suurimmat haasteet ovat mielestäni

 • Tavoitteiden asettaminen yhteistyölle ja vaikuttavuudelle
 • Toimenpiteistä sopiminen ja eri ihmisten vahvuuksien hyödyntäminen
 • Seuranta ja reagointi
 • Tavoitteellisen johtamisen puute

Kannattaa pohtia, mikä on tärkeää! Arvokkaita vapaaehtoistyön resursseja ei kannata tuhlata turhiin asioihin. Prosesseja voi hioa, vahvuuksia vahvistaa ja heikkouksia poistaa. Aina voi oppia uutta ja uusia osaajia kannataa rekrytoida tarpeen mukaan toimintaan! Kannattaa miettiä tavoitteita, sekä miten niihin päästään!

Kuntatasoisessa vanhempaintoiminnassa henkilökohtaisten suhteiden rakentamisella on suuri merkitys. Niiden rakentaminen kannattaa tavoitteellistaa!

Asioita kannattaa tavoitteellistaa! 

On hyvä kysyä: Miksi sinä teet vanhempaintoimintaa? Mitä tavoitteita sinulla on?

RESURSSIT JA VUOROVAIKUTUS

Vanhempaintoimintaan tarvitaan resursseja!

Jotta arvokkaat vapaaehtoistyön resurssit ovat oikeassa käytössä, on syytä pohtia:

 • Tehdäänkö oikeita asioita?
 • Ovatko resurssit kohdennettu oikein?
 • Roolit (tavoitteet, toiminta, arviointi ja kehittyminen)
 • Henkilökohtaisuus (tarve)
 • Sitoutuminen (motivaatio)

Johtamista ei tarvita, jos ei ole resursseja

Kun vanhempaintoiminnan ja minkä vaan vapaaehtoistoiminnan parissa työskentelevältä ihmiseltä kysyy mikä on kaikkein vaikeinta toiminnassa, vastaus on lähes aina: RESURSSIT. Tarkemmin resurssien puute. Ei ole ihmisiä, rahaa, aikaa, jne.

VÄITÄN: Resurssien puute johtuu usein huonosta johtamisesta tai tavoitteellisen johtamisen kokonaan puuttumisesta! Vuorovaikutustaan ei ole, jos ei ole resursseja. Mitä asialle voi tehdä - miten resurssit saa riittämään?

Kuntatasoisen vanhempaintoiminnan johtaminen on haastavaa

Kuntatasoinen vanhempaintoiminta ei useinkaan ole helppoa ja ajankäyttö on haasteellista.

Työtä hallituksen kokousten välillä on paljon mm. asioihin perehtymisten, valmistelujen, tapaamisten, paperitöiden, nettisivujen ja sosiaalisen median julkaisujen ja kommentointien muodossa - usein enemmän, kun ehditään tai jaksetaan tehdä.

Kun tehdään yhteistyötä kunnan kanssa, monet kokoukset ja tilaisuudet ovat päiväsaikaan - sekin haastaa vapaaehtoistoimijoita.

Tarvitaan onnistunutta viestintää ja vuorovaikutusta

JUTELLAANKO LISÄÄ?