OSAAMINEN

Ei mitään tähtitiedettä!

Osaamisen kehittäminen vapaaehtoistoiminnassa ei ole mitään tähtitiedettä, eikä sen pidäkään olla.

Silti se usein täysin laiminlyödään. Missä työyhteisössä ei ollenkaan panosteta osaamisen kehittämiseen? Ehkä sellaisiakin on, mutta miten hyvin sellaisessa yhteisössä voidaan?

Miksi vapaaehtoistoiminnassa voisi laiminlyödä osaamisen kehittämisen? Mitä se edes on?

Osaaminen ja sen haasteet ovat kaiken keskiössä!

Tuloksellisessa vapaaehtoistyön johtamisessa tarvitaan resurssien käytön osaamista, sekä yhteistyön ja vaikuttavuuden osaamista. Jopa osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen osaamista tarvitaan.

Usein ajatellaan, että vapaaehtoisten kokemus sekä arjen tieto ja osaaminen riittävät johtamaan toimintaa, mutta ei se riitä! Se on hyvä lähtökohta ja riittää satunnaisesti mukaan tuleville tai rivijäsenenä toimiville vapaaehtoisille. Se ei riitä vapaaehtoistyön tulokselliseen ohjaamiseen ja johtamiseen. Siihen tarvitaan enemmän.

Olen harvoin törmännyt sellaiseen paikallistasoiseen tai edes kuntatasoiseen yhdistykseen, jossa olisi pysähdytty pohtimaan esim. yhdistyksen toimintamahdollisuuksia ja -edellytyksiä, perustehtävien hallintaa, työnjakoa, päätöksentekoa ja siihen vaikuttamista, edunvalvontaa, toimintaympäristöä ja sen muutoksia, sääntelyä, järjestötoiminnan käsitteitä, jne.

Tarvitseeko näitä edes pysähtyä pohtimaan? Kyllä tarvitsee! Varsinkin jos toiminta on muutakin kuin myyjäisten tai diskon järjestämistä.

Mitä enemmän toiminnalle asetetaan laadullisia tavoitteita, sen tärkeämpään rooliin osaaminen nousee.

Kokemus auttaa onnistumaan!

Asioita voi oppia, mutta huonosta asenteesta on vaikeaa päästä eroon. Tahto kehittyä yhdessä ja oppia uusia asioita ilmentää hyvää asennetta, joskus se pitää vaan houkutella esiin.

En ole koskaan törmännyt vapaaehtoistoiminnan parissa sellaiseen hallitukseen tai johtokuntaan, jossa jokainen osallistuisi kaikkeen tekemiseen. Siksi onkin tarpeen tunnistaa erilaiset tekemiset ja roolit, sekä varmistaa että niihin valitaan niihin parhaiten sopivat henkilöt.

Osaamisen tavoitteellisella kehittämisellä ja yhdessä kehittymisellä on sitä isompi merkitys, mitä vaikuttavampaa toiminta on tai mitä suuremmat ovat odotukset toiminnalle.

Haasteena on löytää mukaan ihmisiä, jotka kykenevät toimimaan tavoitteellisesti ja ymmärtämään myös strategista ajattelua ja johtamisen tärkeyttä.

Tunnen monia ihmisiä, jotka ovat tulleet mukaan vapaaehtoistoimintaan ajamaan vain omaa asiaansa tai tekemään itseään tunnetuksi. Sekin voi olla hyvä asia, kun osataan kanavoida henkilön osaaminen ja motivaatio yhteiseen hyvään! Parhaimmillaan saatetaan saada paljon aikaiseksi! Tällaisten henkilöiden johtaminen on kuitenkin aina haaste. Pahimmillaan se tekee toiminnasta helposti "yhden asian liikkeitä" ja karkottaa muutenkin vähäiset vapaaehtoiset pois toiminnasta. 

Pop-up -tarpeet ovat vuosia olleet monille merkittävä moottori lähteä mukaan vapaaehtoistyöhön. Tällaisissa tilanteissa joukkoistamisen osaaminen on arvokasta.

JUTELLAANKO LISÄÄ?