TAVOITTEELLISUUS

Myös vapaaehtoistyössä on tärkeää toimia tavoitteellisesti!

On tärkeää ymmärtää, että tavoitteita asettamalla, arvioimalla tuloksia ja reagoimalla tarvittavalla tavalla asioihin, saavutetaan paremmin tuloksia ja menestytään.

Jos asiat aina tehdään vanhalla tavalla ja kaikki aika menee toiminnan rutiineihin, kiinnostavuus toimintaa kohtaan alkaa vähitellen hiipua sekä yleisössä, että vapaaehtoistyön tekijöissä. Pahimmillaan toiminta lakkaa kokonaan. Syynä tähän on usein johtamisen ja yhteisten tavoitteiden puuttuminen. Onnistuminen on harvoin vahinko!

Toimintaa voi ja pitää tavoitteellistaa kaikilla vapaaehtoistoiminnan tasoilla. Alkuun pääsee vähemmälläkin.

Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteita suunnitellaan ja asetetaan yhdessä! On tärkeää kuulla eri sidosryhmiä, jotta myös he saavat kerrottua ajatuksensa ja pystyvät näin vaikuttamaan toimintaan! Näin eri osapuolet sitoutuvat tavoitteisiin.

Myös vapaaehtoistoiminnassa tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen toimintaan kuuluu, että tehtäviin etsitään niihin kulloinkin parhaiten sopivia henkilöitä.

Tuloksien arviointi

Tuloksia arvioidaan yhdessä! 

Tulossa...

Reagointi ja kehittäminen

Tulossa...

JUTELLAANKO LISÄÄ?